Fremtidige tiltag i Frimenigheden

På visionsdagen i marts måned 2022 kom der rigtig mange gode forslag og initiativer til, hvordan vi i Sønderjyllands Frimenighed kan løfte vores gudstjenester og samlinger til fælles gavn. Det er svært, på kort sigt, at imødekomme alle de gode ønsker, men i bestyrelsen arbejder vi på, at virkeliggøre nogle af de mange gode forslag, der indkom.

Vi har derfor, som noget af det første, taget initiativ til, at nogle af vore søndagssamlinger bliver mere strukturerede. Det betyder, at der blandt andet vil være en udendørssamling den 11. september, der vil foregå omkring Jels Voldsted. Teddy Sjælland vil en søndag dele oplevelser fra sit arbejdsliv og sit virke som prædikant gennem mange år. Og endelig vil vi forsøge med arrangementer, der henvender sig til vore naboer i – og omkring – Brændstrup.