Rundt i verden

Missionslande

Luthersk Mission rejser også ud for at undervise i bibelen samt bidrage til nødhjælp blandt verdens fattige i mange lande. 

Se mere på Luthersk Missions egen side:  DLM’s hjemmeside.

Kortet nedenfor viser, hvor LM har internationalt arbejde. Læs mere om missionærerne tilknyttet Sønderjyllands Frimenighed. 

Tanzania
Flemming og Ritha Hansen

I sommer vendte de hjem fra deres opgaver i Iringa, Tanzania.

De har købt hus i Ølgod i nærheden af to af deres børn. De er fortsat ansat i Lm til og med november. Inden da skal Flemming en måned tilbage til Tanzania og undervise og afslutte opgaverne.

De ser frem til en mere rolig tilværelse i dk, da de er trætte og slidte.

De sender varme hilsner og tak til frimenigheden for trofast forbøn og medleven.

Vi håber, det kan lykkes at få besøg af Flemming og Ritha til en gudstjeneste.

 

Forbøn :   At de må falde godt til i Ølgod

                 At de må få afsluttet godt ift. deres nærkontakter

                 At Gud må velsigne rejsen for Flemming til Tanzania i efteråret

Følg dem på bloggen: rithaogflemming.dk.

Tanzania
Vivi og Bent Houmaa Jørgensen

Ledere af det kristne tanzanianske bogforlag Soma Biblia.

Følg deres blog og bed for udbredelsen af den kristne litteratur :

Følg dem på bloggen: viviogbenttanzania.dk

Tanzania
Charlotte Bech

Udsendt til Tanzania i diagonalt arbejde blandt nomadestammer.

I juni måned fortæller Charlotte på sin blog, at de sidste flere måneder har været svære og med store udfordringer.

En stor del af hendes opgaver er at koordinere og strukturere undervisning for bl.a. de masaier, som flytter til byen fra deres bopladser. Mange af dem kan ikke læse og skrive eller kun i ringe grad. Ofte bliver de også set ned på, da de taler stammesprog og ikke swaheli, som man taler i byerne. Denne tendens oplever de også i de kristne kirker. Derfor er der brug for en stor indsats til at nå disse stammefolk både med undervisning og det kristne budskab.

En afgørende betydning for, at dette kan lykkes, er, at der er kommet en ny leder for dette arbejde, en præst, som har syn for at hjælpe og skabe gode relationer mellem masaierne og de lokale kristne kirker. Charlotte er meget taknemmelig for dette lederskab.

Forbøn:   Takke for den ny leder/præst

                Takke for at undervisningsprojektet er i gang

                Bede for Charlotte, at hun må få glæde og frimodighed i opgaverne

Følg Charlottes blog :   nomadeliv.weebly.com