Rundt i verden

Missionslande

Luthersk Mission rejser også ud for at undervise i bibelen samt bidrage til nødhjælp blandt verdens fattige i mange lande. 

Se mere på Luthersk Missions egen side:  DLM’s hjemmeside.

Kortet nedenfor viser, hvor LM har internationalt arbejde. Læs mere om missionærerne tilknyttet Sønderjyllands Frimenighed. 

Tanzania
Flemming og Ritha Hansen

Læs mere om Flemming og Rithas arbejde på DLM’s hjemmeside eller via  egen blog.

Tanzania
Vivi og Bent Houmaa Jørgensen

Læs mere om Vivi og Bents arbejde på DLM’s hjemmeside eller via deres egen blog.

Tanzania
Charlotte Bech

Læs mere om Charlottes arbejde på DLM’s hjemmeside.