Høstfest

Kom og vær med til høstgudstjeneste i Sønderjyllands Frimenighed søndag den 2. oktober Vi begynder med at spise rundstykker sammen kl. 10.00 Derefter er der familiegudstjeneste, og efter at vi har spist frokost sammen er der aktiviteter for børn, auktion for voksne og kagekonkurrence. Du kan se meget mere her Du kan også se hvad […]

En aften om evolution

I fortsættelse af søndagssamlingen i foråret hvor dyrlæge John Thomsen holdt et foredrag over emnet: “DNA – udvikling eller tro”, så vil han nu tage et andet emne op, nemlig: Er Gud overflødig? Her vil han igen fokusere på, hvad der er fakta og hvad der er tro, indenfor udviklingslæren. Arrangementet finder denne gang sted […]

Invitation til Missionsdag

Søndag den 9. oktober 2022 fra kl. 13.30 – 17.00 inviterer Luthersk Mission (LM) i Sønderjylland til missionsdag i Bylderup-Bov missionshus.   I bestyrelsen anser vi det for et vigtigt arrangement, der fortæller noget om missionsarbejdet i LM.Vi planlægger derfor på en fællesspisning efter gudstjenesten i Brændstrup, for derefter at køre i samlet flok til Bylderup […]

Fremtidige tiltag i Frimenigheden

På visionsdagen i marts måned 2022 kom der rigtig mange gode forslag og initiativer til, hvordan vi i Sønderjyllands Frimenighed kan løfte vores gudstjenester og samlinger til fælles gavn. Det er svært, på kort sigt, at imødekomme alle de gode ønsker, men i bestyrelsen arbejder vi på, at virkeliggøre nogle af de mange gode forslag, […]